Consulting

Consulting Walerjan – wiarygodny Konsulting dla firm.

W przeszłości myślałem, że „Know How” przedsiębiorstwa to wiedza, jak zrobić bardzo dobry produkt lub też świadczyć usługę na najwyższym poziomie. To oczywiście prawda, ale dziś z perspektywy czasu mogę założyć odwrotną tezę. Know How, to w przeważającej części wiedza, czego nie robić czyli ta, wyciągnięta z popełnionych błędów. Umiejętne podejście do błędów, w mojej ocenie jest jednym dwóch kluczowych elementów wpływających na sukces przedsiębiorstwa.

Drugim, jest odpowiednie zarządzanie zmianą. Zgodzę się, z wielokrotnie omawianym stwierdzeniem, że jednym z celów istnienia każdego przedsiębiorstwa, jest przetrwanie. Przetrwanie, czyli dostosowywanie się do zmieniającego się otoczenia rynkowego. To również podejmowanie takich działań, aby w zmieniającym się otoczeniu, wyszukiwać szans na rozwój organizacji i zdobywać przewagę nad konkurencją.

Z ekonomicznego więc, punktu widzenia, z czystym sumieniem mogę postawić znak równości pomiędzy słowami przetrwanie, a zmiana.

Za sukces rynkowy, każdej organizacji odpowiadają ludzie, a w szczególności konkretni menadżerowie. Dobra kadra menadżerska to taka, która podejmuje odpowiednie decyzje w odpowiednim czasie, czyli potrafi odpowiednio zarządzać zmianą oraz wiedzą z popełnionych wcześniej błędów.

Podczas mojego ponad dwudziestoletniego doświadczenia przeprowadziłem wiele zmian i zdobyłem doświadczenie, które pozwala mi obecnie podejmować obiektywne decyzje. Obiektywne ponieważ, mogę uniknąć błędów z przeszłości i być przygotowanym na trudne sytuacje w przyszłości. 

Łącząc te fakty, celem zmiany jest optymalizacja procesów zachodzących w firmie. Efektem tego jest podniesienie skuteczności funkcjonowania organizacji na rynku oraz jej rentowności.

Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli firma chce się rozwijać, musi się zmieniać. Dlatego też, wiem jak ważne jest z punktu widzenia przedsiębiorstw odpowiednie doradztwo biznesowe. 

Consulting biznesowy

W zarządzaniu zmianą skupiam się na wyznaczeniu i realizacji następujących po sobie, logicznych etapów:

  1. Określenie głównych celów firmy.
  2. Analiza wzajemnego oddziaływania na siebie poszczególnych struktur.
  3. Analiza mocnych stron oraz obszarów wymagających zmiany.
  4. Opracowanie strategii działania.
  5. Wdrożenie wybranego rozwiązania.